Đất đai

03/23/2017

CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH

Yêu cầu cấp cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết cho tôi? trả lời: Câu hỏi: Vào tháng 03 năm 2015, giữa gia đình tôi […]
03/15/2017

XÁC ĐỊNH CÓ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI HAY KHÔNG?

Câu hỏi: Gia đình tôi sinh sống ổn định tại nhà trên đất diện tích 226 m2 tọa lạc tại thửa 717, tờ bản đồ số […]
01/13/2017

Tổng hợp văn bản pháp luật đất đai

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI Luật Luật đất đai 2013 Nghị định Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt […]