Mức giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, với chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch là bao nhiêu

Căn cứ Điều 3.2 Thông tư 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 do Bộ Tài chính ban hành về Biểu giá dịch vụ : “Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này là giá không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung”

Căn cứ Điểm A.2.a Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này: Giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm (áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch) tối đa mà Khách hàng trả cho Công ty chứng khoán tối đa là 0,45%/giá trị giao dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *