bang hien

01/13/2020

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

1. Yêu cầu đối với ứng viên Đã tốt nghiệp ngành luật Có tư duy pháp lý tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ Yêu thích lĩnh vực […]
05/15/2019

TUYỂN DỤNG NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

1. Yêu cầu đối với ứng viên Giới tính: Nam Là người đã tốt nghiệp hoặc đang theo học khóa đào tạo luật sư tại Học […]
08/07/2018

KHOÁ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

KHOÁ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP http://tvpl.hlu.edu.vn/SubNews/Details/17403 LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÁP CHẾ TRONG DOANH NGHIỆP? KHOÁ HỌC […]
07/10/2018

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Ngày 15/5/2018, Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng […]
05/14/2018

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Thông tư 92/2015 có hiệu […]
05/14/2018

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối […]