Dịch vụ pháp lý

08/07/2018

KHOÁ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

KHOÁ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP http://tvpl.hlu.edu.vn/SubNews/Details/17403 LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA PHÁP CHẾ TRONG DOANH NGHIỆP? KHOÁ HỌC […]
02/03/2017

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Mạnh Hà trong vụ án MB24

01/20/2017

Luật sư bào chữa cho bị cáo Quách Mạnh Hùng trong vụ án “Giết người” xảy ra ở Hà Đông