Văn Bản Pháp Luật

09/23/2019

CV_212_TANDTC_PC_giai dap vuong mac HS_ HC, DS

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/thu-tuc-to-tung/Cong-van-212-TANDTC-PC-2019-thong-bao-ket-qua-giai-dap-truc-tuyen-vuong-mac-trong-xet-xu-424257.aspx TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 212/TANDTC-PC […]
07/10/2018

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Ngày 15/5/2018, Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng […]
04/26/2018

16 ÁN LỆ ĐÃ ĐƯỢC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÔNG BỐ

Từ khi Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực, án lệ đã chính thức trở thành một nguồn của pháp luật. Trong trường hợp […]
01/09/2018

Công văn 04/TANDTC – PC của TANDTC hướng dẫn việc áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/TANDTC-PC […]
04/07/2017

TANDTC: GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2017/GĐ-TANDTC […]
01/13/2017

Tổng hợp văn bản pháp luật đất đai

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI Luật Luật đất đai 2013 Nghị định Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt […]