Tư Vấn Hợp Đồng Dân Sự – Kinh Doanh Thương Mại

Trong các giao dịch dân sự, thương mại giữa các đối tác kinh doanh, việc có được một hợp đồng pháp lý chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng được quyền lợi của các bên là một vấn đề vô cùng quan trọng. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng tư vấn cho các bên có một hợp đồng rõ ràng, chặt chẽ, đảm bảo được quyền lợi hợp pháp, hạn chế tranh chấp và giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch.

Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, hiểu biết về môi trường thực tế, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng, cụ thể các công việc như sau:

  • Thẩm định tư cách của các đối tác tiềm năng của Khách hàng trước khi Khách hàng thiết lập quan hệ hợp đồng với đối tác một cách an toàn;
  • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch của các bên;
  • Soạn thảo hợp đồng, các biên bản hợp tác phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, rà soát hợp đồng;
  • Kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng đã hoặc sẽ ký kết;
  • Tư vấn thực hiện hợp đồng;
  • Cử luật sư tham gia vào quá trình đàm phán, thương lượng, kí kết, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng.