Luật Sư – Cộng Sự

 

Thạc sỹ- Luật sư Huỳnh Phương Nam

Trưởng văn phòng

Thành viên Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2018

Sinh năm 1970

Gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội năm 2000

 

 

 

Luật sư Hoa Hoàng Nhật

Phó trưởng văn phòng

Sinh năm 1976

Gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội năm 2003