Thạc sỹ- Luật sư Huỳnh Phương Nam


 • Trưởng văn phòng
 • Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội nhiệm kỳ X
 • Uỷ viên Hội đồng luật sư toàn quốc
 • Sinh năm 1970
 • Gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội năm 2000

Luật sư Hoa Hoàng Nhật


 • Phó trưởng văn phòng – phụ trách tư vấn
 • Sinh năm 1976
 • Gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội năm 2003

Luật sư Trần Đại Dương


 • Phó trưởng văn phòng – phụ trách Tranh tụng
 • Điện thoại: 0936 969 099
 • Email: gialonglawyer@yahoo.com
 • Gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội năm 2003