Huỳnh Phương Nam

Trưởng văn phòng


 • Thạc sỹ Luật – Khoa Luật- ĐHQG Hà Nội
 • Luật sư với trên 20 năm kinh nghiệm trong tranh tụng và tư vấn
 • Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội

Hoa Hoàng Nhật

Phó trưởng văn phòng


 • Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế
 • Luật sư với trên 20 năm kinh nghiệm tranh tụng, pháp chế doanh nghiệp
 • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Phạm Quang Hùng

Luật Sư


 • Cử nhân Luật
 • Luật sư với 20 năm kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp
 • Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội

 

Nguyễn Thị Nguyệt

Luật Sư


 • Cử nhân Luật – Khoa Luật Đại học Ngoại thương
 • Phụ trách lĩnh vực đầu tư, pháp chế doanh nghiệp
 • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên pháp lý


 • Cử nhân Luật – Khoa Luật Đại học Ngoại thương
 • Phụ trách lĩnh vực tư vấn
 • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Nguyễn Thành Thái

Luật Sư


 • Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Phụ trách lĩnh vực chứng khoán và các sản phẩm tài chính
 • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Nguyễn Phương Anh

LLuật Sư


 • Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Phụ trách lĩnh vực đầu tư, pháp chế doanh nghiệp
 • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Trịnh Thị Hợp

Chuyên viên pháp lý


 • Cử nhân Luật- Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Phụ trách lĩnh vực tranh tụng

Cao Hoàng Mai

Chuyên viên pháp lý


 • Cử nhân Luật- Khoa Luật- ĐHQG Hà Nội
 • Phụ trách lĩnh vực đầu tư, pháp chế doanh nghiệp

Nguyễn Tuấn Việt

Chuyên gia kinh tế


 • Cử nhân kinh tế
 • Phụ trách dịch vụ đầu tư, lao động nước ngoài;

Vương Hồng Minh

Chánh Văn Phòng


 • Cử nhân Kinh tế
 • Phụ trách hành chính Văn phòng.