Lao động

03/23/2017

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Câu hỏi: Nguyên tôi làm việc tại công ty BHHN (là doanh nghiệp nhà nước) theo chế độ Hợp đồng lao động không xác định thời […]
03/23/2017

NỢ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO KHI CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN?

Câu hỏi: Công ty TNHH thiết bị điện H hiện có tài sản bằng số nợ phải trả. Hội đồng thành viên Công ty thỏa thuận […]