BÀO CHỮA TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng, chúng tôi đã bảo vệ thành công quyền lợi cho nhiều khách hàng trong những vụ án hình sự lớn và nghiệm trọng. Các luật sư của chúng tôi hỗ trợ và bảo vệ khách hàng trong các giai đoạn của quá trình tố tụng của vụ án hình sự. Trong mỗi giai đoạn, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, dù với tư cách bị can, bị cáo, bị hại hay người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Các dịch vụ của chúng tôi như sau:

  • Tư vấn cho khách hàng chọn lựa các giải pháp hữu hiệu khi tham gia tranh tụng vụ án hình sự một cách hiệu quả, nhanh gọn và tiết kiệm chi phí;
  • Tham gia quá trình đàm phán, thương lượng để giải quyết các vấn đề về bồi thường thiệt hại, tang vật của vụ án theo yêu cầu của khách hàng;
  • Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trong việc soạn thảo các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc tham gia tranh tụng vụ án hình sự;
  • Tham gia với tư cách là người bào chữa cho người bị buộc tội (người bị tạm giữ, bị can, bị cáo) trong quá trình tranh tụng vụ án hình sự;
  •  Đại diện theo ủy quyền cho người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình tranh tụng vụ án hình sự;
  •  Tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong quá trình tranh tụng vụ án hình sự tại các cơ quan tiến hành tố tụng…