Tư vấn pháp luật

Tư vấn về đầu tư, doanh nghiệp, dự án, hợp đồng, lao động cho các khách hàng trong nước và nước ngoài, tư vấn về thủ tục và quy trình liên quan đến thi hành án, tư vấn tranh chấp về dân sự, tài sản, thừa kế, hôn nhân gia đình…

Tham gia tố tụng

Đại diện hoặc tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình.… để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trước Toà án và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Dịch vụ pháp lý khác

Giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; Giúp đỡ về mặt pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; Dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.