Một số tranh chấp điển hình mà Văn Phòng Luật Sư Huỳnh Nam tham gia và tư vấn thường xuyên;

  • Tư vấn giải quyết tranh chấp đặt cọc, thế chấp, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, di chúc, thừa kế nhà đất.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về định giá, đấu giá, môi giới, sàn giao dịch tài sản.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về chứng khoán, các hoạt động tài chính, tín dụng.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động xây dựng, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông, nhóm cổ đông trong công ty và tranh chấp về quyền quản lý, điều hành công ty.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn về “Giải quyết tranh chấp” tại Văn Phòng Luật Sư Huỳnh Nam bao gồm các nội dung;

  • Tiếp xúc khách hàng, thu thập thông tin về vụ việc.
  • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, định hướng giải quyết tranh chấp cho khách hàng.
  • Thu thập tài liệu, xác lập chứng cứ, xây dựng hồ sơ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng.
  • Đại diện làm việc với các bên liên quan, tham dự các buổi hòa giải, xét xử, tranh tụng, bào chữa tại tòa