Đăng ký Doanh Nghiệp

Bằng kinh nghiệm thực tiễn, Văn phòng luật sư Huỳnh Nam sẵn lòng cung cấp dịch vụ và đồng hành cùng công ty trong toàn bộ quá trình đăng ký doanh nghiệp nhằm tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí thực hiện. Huỳnh Nam cung cấp các dịch vụ đăng ký thành lập, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

1. Thành lập Công ty TNHH một thành viên

2. Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

3. Thành lập Công ty cổ phần

4. Thành lập Công ty hợp danh

5. Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

6. Thành lập Hộ kinh doanh

7. Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

8. Thay đổi đăng ký doanh nghiệp: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ/ vốn đầu tư, thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp, cổ đông sáng lập/ thành viên hợp danh/thành viên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. loại hình doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

9. Tạm ngừng hoạt động, tạm ngừng kinh doanh với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

10. Giải thể doanh nghiệp