HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

Những vụ việc về hôn nhân và gia đình tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là những vấn đề hết sức nhạy cảm và đề cao tính nhân văn trong quá trình giải quyết liên quan trực tiếp tới nhân thân của khách hàng. Khi phát sinh những vấn đề này, khách hàng rất cần tìm đến các luật sư thấu hiểu và am hiểu về lĩnh vực hôn nhân và gia đình cả về khía cạnh pháp lý và thực tế. Chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề một cách thận trọng, riêng tư, khéo léo, bảo mật và giữ thể diện cho khách hàng nhằm giúp cho khách hàng đạt được mục tiêu với chi phí thấp nhất. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những dịch vụ pháp lý tốt nhất về những vấn đề:

  • Thủ tục ly hôn, quyền nuôi con, quyền thăm nuôi và cấp dưỡng cho con khi ly hôn;
  • Phân chia tài sản sau khi ly hôn;
  • Đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài;
  • Nhận Con nuôi trong nước và nước ngoài;
  • Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình.