Thành lập Hợp tác xã

Câu hỏi

“Hiện nay theo nhu cầu, Công ty đang nghiên cứu mô hình thành lập Mô hình hợp tác xã, cụ thể như sau:

Mục đích: để kinh doanh cho thuê các trang thiết bị, vật tư xây dựng là tài sản của Công ty (giáo, thiết bị, máy xúc, máy ủi,…) và bán các sản phẩm tự sản xuất (liên quan đến xây dựng)

Do đó, Công ty mong muốn Văn phòng luật sư Huỳnh Nam tư vấn về các loại hình Hợp tác xã được phép thành lập hiện nay.”

Trả lời

Các loại hình Hợp tác xã được phép thành lập hiện nay, gồm:

Stt Tiêu chí phân loại Cơ sở pháp lý Các loại hình Hợp tác xã
1 Theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên Điều 3 TT 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020 Hợp tác xã phục vụ sản xuất là hợp tác xã thành lập nhằm mục tiêu cung ứng các sản phẩm, dịch vụ đầu vào, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dịch vụ đầu ra cho thành viên nhằm phục vụ hoạt động kinh tế của thành viên. Thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.
Hợp tác xã phục vụ tiêu dùng là hợp tác xã thành lập nhằm mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thành viên. Thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là khách hàng tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.
Hợp tác xã tạo việc làm là hợp tác xã thành lập nhằm mục tiêu tạo việc làm cho thành viên. Thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là người lao động trong hợp tác xã.
Hợp tác xã hỗn hợp là hợp tác xã hoạt động nhằm từ hai mục tiêu nêu trên trở lên.
2 Theo quy mô thành viên Điều 4 TT 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020 Hợp tác xã quy mô thành viên siêu nhỏ là hợp tác xã có dưới 50 thành viên;
Hợp tác xã quy mô thành viên nhỏ là hợp tác xã có từ 50 đến 300 thành viên;
Hợp tác xã quy mô thành viên vừa là hợp tác xã có từ trên 300 đến 1.000 thành viên;
Hợp tác xã quy mô thành viên lớn là hợp tác xã có từ trên 1.000 thành viên trở lên;
3 Theo quy mô tổng nguồn vốn Điều 5 TT01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020 Hợp tác xã quy mô vốn siêu nhỏ là hợp tác xã có tổng nguồn vốn dưới 1 tỷ đồng;
Hợp tác xã quy mô vốn nhỏ là hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng;
Hợp tác xã quy mô vốn vừa là hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 5 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng;
Hợp tác xã quy mô vốn lớn là hợp tác xã có tổng nguồn vốn từ 50 tỷ đồng trở lên.
4 Theo ngành nghề Điều 6 TT01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020 Hợp tác xã được phân loại theo các nhóm ngành kinh tế cấp 1 quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Na

 

Trên đây là câu trả lời của Văn phòng Luật sư Huỳnh Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của Quý Công ty. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho Quý Công ty. Câu trả lời này chỉ mang tính chất tham khảo.
Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn liên hệ theo Hotline: 024.22.19.00.99 – 22.40.66.99 để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *