Trách nhiệm của Doanh nghiệp khi thành lập chi nhánh

Câu hỏi:

Chào Luật sư!

Công ty chúng tôi đang có kế hoạch thành lập Chi nhánh để thực hiện các công việc xây dựng của Công ty theo mô hình khoán.

Vậy khi thành lập Chi nhánh thì trách nhiệm trong việc thực hiện công việc hoặc làm việc với các đối tác có được phân định rõ trách nhiệm của Chi nhánh và trách nhiệm của Công ty không?”

Trách nhiệm thành lập chi nhánh công ty

Trả lời:

Chào Quý Công ty, dựa trên thông tin của Quý Công ty cung cấp, VPLS Huỳnh Nam có ý kiến tư vấn sơ bộ như sau:

Khoản 1 Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Khoản 1,2 và 6 Điều 84 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.

Nếu Công ty thành lập Chi nhánh thì Chi nhánh này là đơn vị phụ thuộc của Công ty. Chi nhánh không có tư cách pháp nhân độc lập. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Công ty hoặc đại diện theo ủy quyền tùy theo quyết định của Công ty.

Nếu như Chi nhánh thực hiện đại diện theo ủy quyền

Khoản 2 Điều 567 quy định như sau:

“Điều 567. Nghĩa vụ của bên ủy quyền

2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.”

Theo quy định pháp luật Công ty có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch dân sự do Chi nhánh thực hiện. Vì vậy Công ty có quyền, nghĩa vụ và phải chịu trách nhiệm pháp lý toàn bộ đối với các đối tác thực hiện giao dịch với Chi nhánh. Đối với các khoản nợ của Chi nhánh không thể thanh toán được thì Công ty cũng phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản nợ này.

Khoản 3 Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.”

Trên đây là trả lời của Văn phòng Luật sư Huỳnh Nam liên quan đến câu hỏi của Quý Công ty. Hy vọng trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho Quý Công ty. Câu trả lời này chỉ mang tính chất tham khảo.

Trường hợp Quý Công ty cần tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với VPLS Huỳnh Nam theo địa chỉ:

Văn phòng giao dịch: Tầng 4 Tòa nhà 348, Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hotline: 024.22.19.00.99 – 22.40.66.99

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *