Luật sư tranh luận tại Phiên tòa sơ thẩm vụ án “Đinh La Thăng và các bị đồng phạm Cố ý làm trái… trong việc PVN góp 800 tỷ đồng vào OceanBank” ngày 23.3.2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.