Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng

Ngày 15/12/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.

Thông tư này thay thế Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Thông tư 54/2015). Thông tư quy định về thời gian làm việc với lao động thời vụ, gia công theo đơn hàng là:

  • Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ.
  • Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một tuần không quá 72 giờ.
  • Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 40 giờ.
  • Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động không quá 300 giờ

So sánh với Thông tư 54/2015 trước đây, Thông tư mới đã tăng thời gian làm việc cho người lao động. Theo đó, thời gian làm việc theo tuần/ tháng của người lao động đều được tăng lên 8 tiếng. Điều này là phù hợp với chính sách và quy định lao động mới. 

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI FILE PDF: Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *