Mức phí dịch vụ Khi mua lại chứng chỉ quỹ mở là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 3.2 Thông tư 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 do Bộ Tài chính ban hành về Biểu giá dịch vụ :

“Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này là giá không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung”

Căn cứ Điểm A.7.b Phụ lục 1 Thông tư 102/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 do Bộ Tài chính ban hành về Biểu giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này: Giá dịch vụ mua lại, chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở mà Khách hàng trả cho Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tối đa 3%/giá trị giao dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *