Thế nào là chào bán chứng khoán riêng lẻ?

Căn cứ Điều 4.20 Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021:

Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc chào bán chứng khoán không thuộc trường hợp Chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương thức Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng; và theo một trong các phương thức sau đây:

a) Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

b) Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *