CÔNG VĂN 5300/ĐKVN-VAR 2022 KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

CÔNG VĂN 5300/ĐKVN-VAR 2022 KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Theo Công văn này, Cục Đăng kiểm hướng dẫn chi tiết về các trường hợp thuộc nhóm khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng (Minor-Defects – MiD) và đề nghị các đơn vị đăng kiểm cấp Giấy Chứng Nhận An toàn kỹ Thuật và bảo vệ môi trường theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT.

Một số khiếm khuyết như: Màu sơn không như trong Giấy đăng ký xe, bao gồm dán decal lên thân, vỏ xe; thay thế lưới tản nhiệt, mặt ca-lăng; bậc lên xuống lắp đặt thêm,… vẫn được đăng kiểm bình thường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *