Nghị định số 17/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc ngành Công thương quản lý

Ngày 31/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc ngành Công thương quản lý.

Nghị định số 17/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc ngành Công thương quản lý
Các nghị định về xử phạt hành chính được bổ sung tại Nghị định 17/2022 này gồm:
  1. Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp;
  2. Nghị định số 134/2012/NĐ-CP ngày 17/10/2013 trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sự dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
  3. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 trong hoạt động thương mại, sản xuât, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
  4. Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
  5. Nghị định số 17/2022/NĐ-CP về vi phạm hành chính đã kết thúc, đang được thực hiện và với trường hợp vi phạm nhiều lần
  6. Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019;
  7. Sửa đổi tên Nghị định 134/2013/NĐ-CP. Nghị định 134/2013 đổi thành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
  8. Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013
  9. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020
  10. Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết: Nghị định số 17/2022/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *