Chính Phủ ban hành nghị định 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/2022 sửa đổi nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Ngày 25/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Nghị định 22/2022/NĐ-CP bổ sung một số quy định về nhập khẩu văn hóa phẩm (phim,…) không nhằm mục đích kinh doanh, như:

– Cơ quan cấp phép nhập khẩu phim thu hồi Giấy phép nhập khẩu phim khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh.

– Cá nhân nhập khẩu phim chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân cam kết không vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh và sử dụng phim đúng với quy định của pháp luật.

– Đối với văn hóa phẩm là phim: Thời gian giám định phim không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức cung cấp bản phim.

Bên cạnh đó, Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi định nghĩa về văn hóa phẩm bao gồm:

– Các bản ghi âm, ghi hình; các loại phim; các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác được ghi trên các chất liệu hoặc phương tiện kỹ thuật số ở dạng chữ viết, âm thanh hoặc hình ảnh (Không bao gồm bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách và xuất bản phẩm điện tử quy định tại Luật Xuất bản).

– Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tranh, nhiếp ảnh

– Di sản văn hóa vật thể và các sản phẩm liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể.

Nghị định 22/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2022.

Nội dung chi tiết: Nghị định 22/2022/NĐ-CP ngày 25/3/2022 của Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *