Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Ngày 20/12/2021, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nghị quyết đưa ra căn cứ xác định khoản thu lợi bất chính. Đây là khoản tiền lãi vượt mức lãi suất tối đa và các khoản thu bất chính khác. Khoản thu lợi bất chính này được tính cả với trường hợp khoản vay chưa hết hạn. Đồng thời, Điều 7 Nghị quyết quy định về trách nhiệm hình sự với một số hành vi cụ thể.

Một trong những hành vi đó: khi có hành vi cho vay nhằm thu lợi bất chính từ 30 triệu trở lên. Dù chưa thu hồi nợ, vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội phạm chưa hoàn thành.

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI FILE PDF: Nghị quyết 01-2021-NQ-HDTP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *