NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2021/NQ-HĐTP NGÀY 20/12/2021 VỀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 201 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ VIỆC XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ TỘI CHO VAY LÃI NẶNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

Ngày 20/12/2021, Hội đồng thẩm phán ban hành nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo hướng dẫn của nghị quyết, số tiền thu lợi bất chính để xử lý trách nhiệm hình sự được xác định:

  • Trường hợp cho vay lãi nặng đã hết thời hạn vay theo thỏa thuận thì số tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự bao gồm: tiền lãi và các khoản thu trái pháp luật khác.
  • Trường hợp cho vay lãi nặng chưa hết thời hạn vay theo thỏa thuận mà bị phát hiện thì số tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự sẽ tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền phát hiện và ngăn chặn.

Căn cứ hành vi cho vay lãi nặng, số tiền thu lợi bất chính, cơ quan có thẩm quyền thực hiện truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể quy định tại Điều 7 của Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP nêu trên.

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI PDF: Nghị quyết 01.2021.HĐTP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *