VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Câu hỏi:
Nguyên tôi làm việc tại công ty BHHN (là doanh nghiệp nhà nước) theo chế độ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tháng 7 năm 2016 tôi đề nghị được chuyển sang làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước khác và được công ty BHHN chấp thuận và Quyết định thôi trả lương từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. Doanh nghiệp mới (Công ty HAP) đã ký Hợp dồng lao động không xác định thời hạn với tôi kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2016. Khi tôi đã làm việc tại Công ty HAP được hơn hai tháng thì công ty BHHN ra Quyết định thu hồi lại quyết định cho thôi trả lương và chuyển công tác nêu trên, buộc tôi phải trở lại làm việc với lý do liên quan đến việc nâng bậc lương của tôi trong thời gian ở Công ty; đồng thời cho rằng tôi “gian dối”, “lừa dối tổ chức” vì đã được công ty HAP đồng ý tiếp nhận mà không thông báo.
Xin hỏi
1. Tôi có nghĩa vụ phải chấp hành quyết định buộc trở lại làm việc của công ty BHHN hay không?
2. Có nơi làm việc mới tiếp nhận có phải là điều kiện để tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty cũ hay không? Nếu không thông báo sớm cho Công ty cũ thì có bị coi là gian dối hay không.
Trả lời
Việc bạn xin chuyển công tác sang doanh nghiệp khác và được Công ty nơi đang làm việc đồng ý và quyết định thôi trả lương thực chất là sự thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012 (BLLĐ). Kể từ ngày 01.8.2016, sau khi  hợp đồng lao động chấm dứt, bạn không còn là lao động của công ty BHHN nữa. Vì vậy, Quyết định về việc thu hồi Quyết định cho bạn chuyển sang công tác tại Doanh nghiệp khác của công ty BHHN không có giá trị pháp lý bắt buộc đối với bạn, bạn không có nghĩa vụ phải trở lại làm việc theo quyết định của doanh nghiệp cũ.
Theo khoản 3 Điều 37 BLLĐ quy định đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: “Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày”. Do đó kể cả trong trường hợp Doanh nghiệp cũ mà bạn đã làm việc không chấp thuận cho bạn thôi việc để chuyển sang làm ở doanh nghiệp khác thì bạn cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà chỉ cần báo trước theo thời hạn nêu trên.
Bộ luật lao động quy định người lao động có quyền chọn làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm (Điểm a Khoản 1 Điều 5); đồng thời không có bất kỳ điều nào quy định điều kiện khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động phải có nơi làm việc mới tiếp nhận.
Vì vậy, khi chấm dứt hợp đồng lao động, bạn không có nghĩa vụ phải báo cho Công ty BHHN về nơi mình có ý định sẽ làm việc. Do vậy không thể coi việc bạn không thông báo sớm có nơi tiếp nhận với công ty BHHN là hành vi “gian dối”, “lừa dối tổ chức”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *