Thông tư số 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày 30/7/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Theo thông tư này, nợ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được phân thành 5 nhóm:

  • Nhóm 1, nợ đủ tiêu chuẩn
  • Nhóm 2, nợ cần chú ý
  • Nhóm 3, nợ dưới tiêu chuẩn
  • Nhóm 4, nợ nghi ngờ
  • Nhóm 5, nợ có khả năng mất vốn.

Việc thực hiện phân loại nợ phải đáp ứng các yêu cầu sau: Có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoản nợ và có thời gian thử nghiệm tối thiểu 01 năm; Có chính sách dự phòng theo quy định;…

Nội dung chi tiết xem tại đây: Thông tư số 11/2021/TT-NHNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *