Nghị định số 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022 về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày 28/12/2021, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

 

Nghị định này quy định về mức xử phạt hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *