UBTVQH ban hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của NLĐ trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 23/03/2022, Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của NLĐ trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội.

Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/04/2022, quy định tăng thời gian người lao động được làm thêm giờ so với Bộ luật lao động 2019, cụ thể:

Tại Bộ luật Lao động 2019 hiện hành, người sử dụng lao động sử dụng người lao động làm thêm giờ phải bảo đảm tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng và không quá 200 giờ trong 01 năm.

Theo quy định mới tại Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15, nếu người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng NLĐ làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm, trừ các trường hợp sau:

(i) NLĐ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi;

(ii) NLĐ là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

(iii) NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

(iv) Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

(v) Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Người sử dụng lao động cần lưu ý riêng quy định về số giờ làm trong một năm nêu trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, nhưng không áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019.

Ngoài ra, trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng NLĐ làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm có nhu cầu và được sự đồng ý của NLĐ thì được sử dụng NLĐ làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 01 tháng.

Nội dung chi tiết xem tại: NGHI-QUYET-17-2022-UBTVQH15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *