Phạt vi phạm hợp đồng trong thương mại (Hợp đồng quy định phạt chậm giao hàng nhưng bên bán vi phạm nghĩa vụ lắp đặt) (Hợp đồng có thoả thuận phạt về một hành vi có được phạt với hành vi vi phạm khác))

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi (có trụ sở tại Hà Nội) có ký một hợp đồng cung cấp và lắp đặt hàng hoá với công ty (Việt Nam). Hợp đồng có quy định: “Nếu như Bên bán không giao hàng đúng hạn thì sẽ chịu phạt 1% ngày trên tổng giá trị hợp đồng”. Tuy nhiên, Bên bán đã chậm lắp đặt cho chúng tôi nhiều ngày.

Vậy chúng tôi có thể phạt Bên bán vì vi phạm Hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng nêu trên hay không? 

Trả lời

Phạt vi phạm trong hợp đồng là chế tài mà các bên có thể thỏa thuận áp dụng đối với hành vi vi phạm hợp đồng. Điều 300 Luật thương mại 2005 quy định Phạt vi phạm hợp đồng như sau:

“Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này”.

Nếu trong hợp đồng thương mại có quy định, một bên vi phạm quy định đã được nêu hợp đồng thì bên đó sẽ phải trả một khoản tiền phạt vi phạm. Mức phạt này được quy định cụ thể trong hợp đồng ngoại trừ các trường hợp được miễn trách nhiệm gồm:

  • Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm do các bên thỏa thuận.
  • Sự kiến bất khả kháng.
  • Việc vi phạm do lỗi của bên kia.
  • Vi phạm do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước. Và các bên không thể biết tại thời điểm ký hợp đồng.
  • Trường hợp khác như các bên thoả thuận

Hợp đồng chỉ quy định phạt vi phạm áp dụng đối với trường hợp Bên bán không giao hàng hóa đúng thời gian cho Công ty. Ngoài ra, Hợp Đồng không có quy định nào khác về chế tài, quyền của Bên bán trong việc phạt vi vi phạm hợp đồng áp dụng riêng cho hành vi chậm lắp đặt, vận hành thử hay áp dụng chung cho tất cả các vi phạm Hợp Đồng khác. Vì vậy, Công ty không có quyền phạt Bên bán đối với hành vi chậm lắp đặt hàng hoá nêu trên. Công ty có quyền yêu cầu Bên bán bồi thường thiệt hại Công ty phải gánh chịu theo quy định của Luật thương mại. Chúng tôi khuyến nghị Công ty cần có thoả thuận phạt vi phạm rõ ràng hơn tại hợp đồng để có thể áp dụng chế tài này khi đối tác có hành vi vi phạm hợp đồng. 

Trên đây là câu trả lời của Văn phòng Luật sư Huỳnh Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn. Câu trả lời này chỉ mang tính chất tham khảo.
Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn liên hệ theo Hotline: 024.22.19.00.99 – 22.40.66.99 để được giải đáp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *