Đất nằm trong quy hoạch thì có được cấp sổ đỏ không?

Câu hỏi:

 “Chào Luật sư!

Tôi tên là Đoàn Thị Nương ở Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội. Tôi muốn nhờ luật sư 1 việc như sau: gia đình tôi có mảnh đất bố mẹ tôi đang ở từ năm 1992 đên nay. Đất của bố mẹ tôi có trong bản đồ 299 của ba vì chỉ có trích lục chưa có sổ đỏ. Nay bố mẹ tôi già rồi muốn làm sổ đỏ chia các con. Nhưng khi đi làm sổ đỏ thì đất nhà tôi lại nằm trong dự án xây bệnh viện miền núi và dự án này có khoảng chục năm nay nhưng chỉ treo thế không xây dựng và cũng chưa có 1 giấy tờ văn bản nào gửi về cho gia đình tôi. Nên gia đình tôi không làm được sổ đỏ, không mua bán hay trao đổi được nên tôi viết giấy này mong luật sư đọc và xem có giúp được gia đình tôi để làm sổ hay xóa dự án này được không ạ. Chúng tôi là những người dân chân lấm tay bùn, học thức, chữ nghĩa thì kém mong luật sư cố gắng giúp đỡ chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm của luật sư.”

 

 

Trả lời:

Chào bạn Đoàn Thị Nương, dựa trên thông tin của bạn cung cấp, VPLS Huỳnh Nam có ý kiến tư vấn sơ bộ như sau:

Điều 49 Luật đất đai năm 2013 (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định:

“…

7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này.

…”

Theo thông tin bạn cung cấp thì nhà đất của bố mẹ bạn đang nằm trong dự án xây bệnh viện miền núi và dự án này có khoảng chục năm nay nhưng không xây dựng. Trường hợp của bạn có thể rơi vào các trường hợp khác nhau theo quy định nêu trên của Luật đất đai hiện hành: đã công bố quy hoạch sử dụng đất hay chưa có, đã có kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện hay chưa, đã có quyết định công bố thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất hay chưa, thời gian công bố, điều chỉnh các thông tin nêu trên.

Ngoài ra, khoản 5, 6 Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, quy định:

Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vì vậy bạn cần cân nhắc, đánh giá thêm các thông tin chi tiết về thửa đất, dự án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền để xác định mình được thực hiện các quyền nào, không được thực hiện những việc gì đối với thửa đất với tư cách là người sử dụng đất; có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thông thường hay gọi là “Sổ đỏ”), có thuộc trường hợp không được cấp sổ hay không.

Trường hợp bạn cần tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với VPLS Huỳnh Nam theo địa chỉ:

Văn phòng giao dịch: Tầng 4 Tòa nhà 348, Đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hotline: 024.22.19.00.99 – 22.40.66.99

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *