Khi nào được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi là chủ một công ty may mặc, hiện nay công ty tôi đang gặp phải khó khăn tài chính, Luật sư cho tôi hỏi tôi có thể tạm dừng đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động trong tháng này để giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp có được không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 88 Luật bảo hiểm xã hội 2014, theo đó người sử dụng lao động cũng như người lao động vẫn có thể tạm dừng đóng BHXH nhưng chỉ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đó là khi:

– Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

– Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Mặt khác căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội quy định nếu thuộc các trường hợp nêu trên thì người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong những điều kiện dưới đây:

– Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

– Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Do vậy, căn cứ quy định của pháp luật thì nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì có thể tạm dừng việc đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động nhưng chỉ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *